Sự kiện & Công nghệ

Các thành phần cơ bản của hệ thống camera an ninh

Các thành phần cơ bản của hệ thống camera an ninh

Đăng bởi Camera Đà Nẵng | Ngày 06/05/2015|

HighMark Security giới thiệu các thành phần cơ bản của hệ thống camera an ninh 5 thành phần của Một hệ thống camera hoàn chỉnh: A. Khối ghi nhận hình ảnh Tiêu biểu cho khối này là các camera. Trên thị trường hiện nay có khá nhiều dạng camera khác nhau, việc khác nhau xuất […]


Lắp đặt camera tại Đà Nẵng