Sự kiện & Công nghệ

Hướng dẫn cách xem lại camera an ninh

Hướng dẫn cách xem lại camera an ninh

Đăng bởi Camera Đà Nẵng | Ngày 26/02/2016|

Bạn có biết một hệ thống camera gồm: camera + đầu ghi hình + màn hình hiển thị. Trong đó Camera làm chức năng quay lại hình ảnh, còn chức năng ghi hình và lưu trữ lại thuộc về đầu ghi và thiết bị ổ cứng rời lắp đặt bên trong đầu ghi. Nếu hệ thống […]


Lắp đặt camera tại Đà Nẵng